Lista osób pokrzywdzonych

Poniżej będziemy starać się opublikować jak najpełniejszą listę „osób pokrzywdzonych”, dlatego prosimy naszych Czytelników o nadsyłanie jak najszybciej danych z zaświadczeń wraz z krótką notą biograficzną, zanim prof. Kieres na polecenie Ubekistanu nie zacznie – jak zapowiedział – wydawania zaświadczeń również agentom, którzy działali w opozycji. Jak wiadomo bowiem prawdziwy agent, to taki, który w opozycji nie działa. Dopiero porównanie tej listy z wykazem KRUK i „Ludźmi Ubekistanu” pozwoli odpowiedzieć na pytanie, które inicjatywy opozycyjne i w jakim stopniu były kierowane lub infiltrowane przez bezpiekę, i czy to właśnie ci ludzie otrzymali monopol na budowę III RP, podczas gdy niekontrolowani zostali zakneblowani, pozbawieni środków do życia i zepchnięci na śmietnik historii, skąd by się nie wydostali pilnował ich już „Gazeta Wyborcza”. To nam powie więcej o genezie i charakterze III RP niż tomy uczonych wywodów o tolerancji. Naszą listę będziemy stale uzupełniali i poprawiali. J. Darski