13-10-2002
Tygodnik internetowy „Central Europe Review” z 13 lipca 2000, Wolfgang Deckers; Polityka zagraniczna Niemiec od Słowenii do Kosowa. Wystąpienie na konferencji bałkańskiej w Uniwersytecie Kingston zorganizowanej przez Europejskie Centrum Badań, 12 maja 2000. Autor referatu, przedstawia swoją ocenę i wizję niemieckiej polityki zagranicznej po 1991 roku, dokładnie po uznaniu niepodległości państw, które jako pierwsze opuściły federację Jugosławii tj. Słowenii i Chorwacji. Według Deckersa,...
13-10-2002
Dziennik ukraiński wydawany w Kijowie „Deń” z dnia 20 lipca 2000, Dymytro Kublickij; Czy Ukraina jest dla Europy nieperspektywiczna? Prezes fundacji „Europa XXI” Międzynarodowego Centrum Badań Perspektyw prezentuje najnowsze stanowisko Unii Europejskiej w sprawie ewentualnego członkostwa Ukrainy w tej organizacji. Ministerstwo spraw zagranicznych Francji, które przewodzi obecnie UE, i Niemiec – największego państwa – członka Unii przeprowadziły wspólne badania na temat „Unia Europejska...
10-10-2002
Rosyjski czasopismo „Polis. Studia polityczne” zamieszcza artykuł A. Sałmina, doktora nauk historycznych, redaktora naczelnego przeglądu „Politija” i współzałożyciela Instytutu Technologii Politycznych, pt. „Rosja, Europa i nowy ład światowy” (nr 2/1999). Na początku artykułu autor formułuje tezę, że Rosja jako wielkie państwo, tzn. jako podmiot światowego i europejskiego ładu, dzisiaj nie istnieje. Dzisiejsza FR – to wielkie „niedopaństwo”: potencjalnie istniejące państwo, które...
09-10-2002
Obowiązujący współcześnie ustrój gospodarczy i podatkowy wielokrotnie zwiększa koszty pracy. Ustrój ten, w obszarze prostych dóbr i małych firm, pozostawia pracownikom zazwyczaj od 20% do 30% siły nabywczej, jaką mieliby w gospodarce naturalnej. Liczbę tę można traktować jako swoisty indeks wolności gospodarczej. Jego przeciętna wartość – 25% – oznacza, że system zabiera pracownikom 75% wypracowanych wartości. Obliczenia przeprowadzono dla stawek opłat i podatków obowiązujących w Polsce w 2002...
09-10-2002
Poniższe dwa teksty są w mniejszym bądź większym stopniu recenzją książki Martina Amisa „Koba. The Dread” [„Przerażający Koba”]. Przede wszystkim jednak książka Amisa posłużyła obu recenzentom jako pretekst do wyłożenia własnych opinii na temat komunizmu oraz zachodnich intelektualistów, którzy głęboko wierzyli w jego słuszność. Amis jest „nawróconym” komunistą, który zrozumiał, że jedynym co ten system przynosi jest bieda, zniewolenie i śmierć. Napisał książkę, która nie tylko opisuje...
09-10-2002
W PIĘTNASTOLECIE ŚMIERCI JAMESA JESUSA ANGLETONA Discovery Channel już po raz enty przypomina film o zbrodniczej karierze Amesa i po raz kolejny trafiają do polskiego widza informacje dotyczące działalności J. J. Angletona. Jak można się spodziewać przekaz jest jasny: za działalność Amesa odpowiada pośrednio poprzedni szef wydziału kontrwywiadu CIA. W tej sytuacji, dla przeciętnego Polaka oglądającego z zainteresowaniem historyczne dokumenty filmowe, postać Angletona musi się jawić...
02-01-2001
Mówią, że życie jest najlepszym nauczycielem. Doświadczenia życiowe powinny służyć człowiekowi do wyciągania wniosków i wpływać na przyszłe decyzje. Urodziłam się w systemie totalitarnym i wszystkie decyzje o mojej postawie w tym okresie musiałam podejmować. Najtrudniejsze decyzje o wartościach, moich ideałach opierałam na nauce kościoła, że wolność, prawda i godność człowieka są najwyższymi i nierozerwalnymi wartościami. Godność oparta na fałszu jest farsą godności, a godność niwecząca...
31-12-2000
30 grudnia po południu pracownicy lwowskiego oddziału Państwowej Policji Podatkowej (DPA) zaaresztowali Markiana Iwaszczyszyna – założyciela i szefa Centrum Kulturalnego „Dzyga”. Funkcjonariusze Policji wkroczyli do gabinetu Iwaszczyszyna i bez zbędnych słów zabrali go ze sobą. Nie wiadomo co było bezpośrednią przyczyną aresztowania, pojawiły się informacje, że zostały wobec niego wysunięte zarzuty złamania 3 artykułów KK Ukrainy, m.in. wprowadzania nieprawidłowych danych do dokumentacji „...